Is the book you're looking for out of stock?

Just leave a request and we'll be sure to prioritize you during our next restock!

SUMMARY: APAT NA BUWAN NA SI JANUS SA MANSIYON NINA MANONG JOEY SA AGONO PERO NAROON PA RIN ANG SAKIT NG DILANG-KARAYOM NG MANANANGGAL SA PUSO NIYA DAHIL SA PAGKAWALA NG MGA MAHAL SA BUHAY AT SAPILITANG PAGLAYO KAY MICA.

Simula ng Christmas break nang mawasak ang proteksiyon ng mansiyon laban sa Tiyanak at sa mga kampon nito. Matinding barang ba ito? Nawawala rin si Mira, ang isa sa kambal na baganing kasing-edad ni Janus at inampon din nina Manong Joey. Ipinagtapat naman ni Renzo kay Janus ang matagal na palang sinusundan ni Manong Isyo: bumalik sa mapa ng utak ng dalawang manong ang brain imprint ng Papa ni Janus at maaaring buhay pa pala ito!

Si Janus Silang at ang Labanang Manananggal-Mambabarang (Komik) ni Edgar Samar

₱450.00 Regular Price
₱440.00Sale Price
Product Category
  • Goodreads Rating

    4.48★ / 5★

  • Book Condition

    Brand new and sealed paperback graphic novel.

  • Genre

    Graphic Novel, Fantasy, Young Adult