Is the book you're looking for out of stock?

Just leave a request and we'll be sure to prioritize you during our next restock!

SUMMARY: Kailangan ngang kung ano ang akda ng dakilang Makata ay siyang papanatilihing buhay magpakailan man, walang munti mang pagbabago, sa maging labis man o kulang, kahi’t mali mang nakikita. Ni isang titik, ni isang kuwit—maliban na nga lamang kung hindi maiwasan dahil sa makapangyarihang atas ng panibagong alituntunin sa pagsulat.

Florante at Laura ni Francisco Balagtas

₱199.00 Regular Price
₱195.00Sale Price
Product Category
  • Goodreads Rating

    3.79★ / 5★

  • Book Condition

    Brand new and sealed paperback.

  • Genre

    Fiction, Classics